እናት መረጃ

መረጃ ለጤናማ ህብረተሰብ

ማህበራዊ ገፃችንን ይከተሉ!

ባሉበት ቦታ ሆነው ይሸምቱ!

ማህበራዊ ውይይቶችን ይቀላቀሉ!

እንኳን ወደ እናት መረጃ ድህረ ገፅ በሰላም መጡ :: በዚህ ድህረ ገፅ ስለእርግዝና ፣ ወሊድና ከአንድ አመት በታች ያሉ ህፃናት እንክብካቤ የተለያዩ መረጃዎችን ያገኛሉ። እነዚህ መረጃዎች ላንባቢ እንዲመቹ በተለያዩ ዕርዕሶች ተከፋፍለው ተቀምጠዋል። በእያንዳንዱ ዕርዕስ ስር ያሉ ንዑስ ዕርዕሶች በተለያዩ ሀሳቦች ዙሪያ የተብራራ መረጃዎችን ይዘዋል። የዚህ ድህረ ገፅ አላማ አንድ እናት ስለቅድመወሊድ ፣ ወሊድና ድህረወሊድ የተፈጥሮ ኡደቶች ፣ አስፈላጊ የህክምና ክትትልና ሊያጋጥሙ ስለሚችሉ ችግሮች በቂ ግንዛቤ ኖሯት እራሷንና ልጇን ከሚጎዱ ነገሮች እንድትጠነቀቅ ብሎም ችግር ሲፈጠር ምን ማድረግ እንዳለባት ምክር መስጠት ነው። በኢትዮጵያ ከ90% በላይ የሚሆኑት እናቶች በመኖሪያ ቤት በመሆኑ የሚወልዱት ለእናቶችና ህጻናት ስለሚሰጡ የጤና አገልግሎቶች አውቀው ህክምናን እንዲሹ መንገድ ስለመክፈትም ያቀደ ነው። እነዚህ መረጃዎች በጤና ባለሙያ የተገመገሙ ቢሆንም ለግል የጤና ጉዳይ ሁልግዜም ሀኪሞን ያማክሩ:: ከመጀመሮ በፊት የአጠቃቀም ውሉንም ያንብቡ።
Share on facebook
Share on google
Share on twitter
መዝጊያ